Wat is actief luisteren?

Actief luisteren is luisteren op een actieve manier, je laat door gedrag zien dat je er bij bent, aandacht hebt voor de ander en hem ook daadwerkelijk probeert te begrijpen. Actief luisteren vraagt van je dat je tijdelijk je eigen mening en wensen opzij zet om ruimte te maken om te kunnen begrijpen wat er in de ander omgaat.Je ziet dat iemand actief luistert, als hij of zij de spreker rustig aankijkt, een ontspannen lichaamshouding heeft, veel knikt en vaak de laatste woorden van de spreker herhaalt. Ook is het belangrijk om vragen te stellen, dat levert naast bevestiging van ontvangst ook extra informatie op.
Reactie plaatsen