Wat is een ROI?

Return on investment (ROI) geeft de verhouding weer tussen de opbrengsten en investeringen. Het wordt uitgedrukt in een percentage en meet de financiële toegevoegde waarde ten opzichte van de kosten. Het is dus het rendement op investeringen. Return on investment = (verwachte) opbrengst / investering (kosten) x 100% Met dit percentage is in een oogopslag te zien of een investering het overwegen waard is of niet. Een negatief percentage betekent verlies, een positief percentage betekent winst.
Reactie plaatsen