Wat is een accountplan?

Een accountplan is een document waarin diverse doelstellingen per klant zijn vastgelegd. Het is afgeleid van het totale, financiële verkoopplan. De doelstellingen in dit document dienen zo realiseerbaar, meetbaar en specifiek mogelijk te zijn. In dit document staan de precieze koopbehoeftes van de klant en helpt je beter inzicht te krijgen in de klant. Hierdoor zal de relatie met de klant beter worden, de gemiddelde onderwaarde op de klant stijgen, de klant zal langer blijven en u kunt de klant echt op maat verdienen.Wat staat er in een accountplan:
  1. Algemene gegevens van de organisatie korte omschrijving, de grootte, contactpersonen, de cultuur, de branche en een korte product en dienstomschrijving
  1. Doelen van de organisatie zowel de financiële als overige én de missie/visie van de organisatie
  1. De marktpositie/concurrentie van de organisatie positie en ontstaan, eventuele concurrenten
  1. SWOT analyse de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie
  1. De doelstellingen van de accountmanager op korte en lange termijn, de bezoekfrequentie, de klanttevredenheid, decision making units
  1. Tijdspad gekoppeld aan de doelstellingen Wat wil je wanneer hebben gerealiseerd?
  1. Vorm/toepassing Houd het kort, maak het meetbaar en evalueer het plan twee keer per jaar
Reactie plaatsen