Wat zijn targets?

Doelstellingen  vormen de basis van de salesactiviteiten. Deze doelstellingen worden in de sales literatuur vaak aangeduid als targets. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de salesfunctie en zijn de basis voor activiteiten die in het salesteam worden ondernomen. De basis van de salestargets wordt gevormd door de doelstellingen die de onderneming zich als geheel heeft gesteld. Deze doelstellingen worden vervolgens doorvertaald naar concrete marketing- en salesdoelstellingen.   Voorbeeld: een onderneming stelt in haar jaarplan dat ze haar positie op een bepaalde markt verder wil versterken, maar op eigen kracht gerealiseerd moet worden, dus niet via fusies of overnames. Deze strategische doelstelling kan worden vertaald naar een salestarget, bijvoorbeeld in de vorm van een bepaald omzetniveau dat moet worden behaald. Zeg dat de omzet binnen de beoogde markt met 10% moet groeien. Deze salestarget op afdelingsniveau wordt vervolgens doorvertaald naar een individuele target voor de betrokken verkopers, meestal uitgedrukt als omzet.
Reactie plaatsen